תנאי שימוש

הגדרות
"האפליקציה", "האתר" או "השירות": אפליקציית "פיקטורה", הזמינה להורדה למכשירי iOS דרך חנות ה- App Store, ונגישה גם באמצעות ממשק web או כל ממשק אחר.
"החברה", "אנחנו": ד. טרלובסקי יזמות אינטרנט בע"מ (ח.פ. 514914126) או מי שהוסמך מטעמה, בין אם יחיד או חברה, לפעול מטעמה.
"אתה", "המשתמש": כל אדם שעושה שימוש באפליקציה, בחלקה או בכולה, או ברכיב בודד שלה.

הקדמה והגבלת אחריות
אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באפליקציית פיקטורה (להלן "האפליקציה", "היישום", או "האתר"). שימוש באפליקציה בכל דרך (באמצעות הורדת האפליקציה למכשיר, באמצעות גישה לאתר האינטרנט ובכל דרך אחרת) מהווה הסכמה מצדך לתנאים הבאים.

בתנאי שימוש אלה, השימוש הוא בלשון זכר ובגוף יחיד מטעמי נוחות בלבד. התנאים חלים הן בגוף נקבה והן בלשון רבים.

השימוש באפליקציה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

החברה המפעילה את השירות, כמו גם חברת ד. טרלובסקי מיזמי אינטרנט בע"מ או כל חברה אחרת או אדם פרטי הפועלים מטעמה יהיו פטורה מאחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש, מכל סיבה שהיא.

בעצם השימוש באפליקציה הנך מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האפליקציה, בין באופן אישי ובין באמצעות החברות שבבעלותם.
תיאור האפליקציה
אפליקציית "פיקטורה" מאפשרת למשתמשים, באמצעות מגוון ממשקים ומכשירים, לבחור תמונות דיגיטליות המאוחסנות אצלם, הן באופן מקומי (על אמצעי אחסון כגון מכשיר iPhone, מחשב אישי וכיו"ב) והן באמצעות התממשקות לאתר Facebook, ולהזמין בתשלום עותק מודפס של התמונות.

זכויות יוצרים
אתה מצהיר כי ברשותך הזכויות המלאות לשימוש בתמונות אותן אתה מעלה לשירות. אנחנו לא אחראים להפרה של זכויות יוצרים על ידך, בין על ידי העלאת תמונות לשירות, על ידי עיבודן, הזמנתם או בכל דרך אחרת. השירות הינו אוטומטי, ואין באפשרותנו לבחון את התמונות לגבי הפרה אפשרית של זכויות.

תשלום עבור השירות
שירות "פיקטורה" הנו שירות בתשלום. המחיר הסופי אותו יהיה עליך לשלם יופיע בשלבים שונים של ההזמנה, כמו גם בעת אישור התשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוך האפליקציה.

המידע שאנו אוספים אודותיך
במסגרת השימוש בשירות, תתבקש למסור פרטים מזהים על מנת לסיים את תהליך ההזמנה. פרטים אלה כוללים, בין היתר, את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, וכתובת המשלוח הפיזית שלך. בנוסף, במידה ואתה שולח את ההזמנה לאדם שאינו אתה, תמסור לשירות פרטים אודות מקבל ההזמנה, כגון שם, טלפון, וכתובת פיזית.

שים לב: הפרטים שנאספים, או הפרטים שתבחר להזין בעת השימוש באפליקציה, עשויים לכלול פרטים נוספים מלבד אלו שצוינו לעיל. חברת הסליקה ו/או חברות האשראי עמן אנחנו עובדים עשויות לדרוש פרטים נוספים אודות זהותך על מנת לאשר את עסקת האשראי. פרטים אלה אינם מגיעים אלינו, וחלים עליהם תנאי הפרטיות של חברת הסליקה וחברות האשראי עמן אנחנו עובדים.

אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירות שמציעה האפליקציה.

השימוש במידע
אנחנו משתמשים במידע שמסרת על מנת לבצע את תהליך ההזמנה: קבלת התמונות שבחרת, הדפסתן, ושליחתן בדואר ישראל. בנוסף אנו עשויים לעשות שימוש במידע על מנת לצור עמך קשר לגבי ההזמנה שלך.

העברת המידע לצד ג'
פרטי ההזמנה שלך אינם מועברים לצד ג', למעט מה שנדרש עפ"י החוק. על הפרטים שתמסור לחברת הסליקה (בעת התשלום) יחולו תנאי השימוש של חברת הסליקה ו/או של חברות האשראי.

שימוש ואחסון בתמונות שהזמנת
במסגרת תהליך ההזמנה, התמונות מועלות לשרת שלנו, המאחסן את התמונות על מנת להפיק את ההזמנה. לתשומת לבך: התמונות מועברות כקבצים דיגיטליים לספקים שונים עמם אנחנו עובדים על מנת להפיק את ההזמנה.
אנו לא עושים שימוש, ללא אישור בכתב, באף אחת מהתמונות שהעלית, לא בשלמותן ולא באופן חלקי, לאף מטרה מלבד מילוי (fulfillment) של ההזמנה שלך.
למען הסר ספק, אחסון החומרים על שרתי החברה לא יפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי החברה.

גיבוי ועותקים נוספים
אנחנו מאחסנים גיבויים שונים על מערכות מחשב שונות של התמונות שהזמנת, כמו גם פרטי ההזמנה שלך. לכן, ייתכן והמידע שלך, כמו גם קבצי התמונות, יאוחסנו ביותר ממקום אחד.

השירות יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מהן. בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקת שירותים, שיבושים בפעולת האפליקציה, זמינותה ו/או זמני התגובה, שיבושי מידע ו/או נתונים, פריצה או פגיעה מכוונת בשרתי האתר או במחשבים של החברה, וכו'. במידה והתמונות שברשותך מכילות מידע אישי רגיש, והגעת עותקי התמונה לצד שלישי עשויה לגרום לך נזק כלשהו, אנו ממליצים לך לשקול היטב את השימוש בשירות. על אף המאמצים הרבים שאנחנו עושים על מנת להגן על המידע, איננו יכולים להתחייב שבשל תקלה ו/או פריצה ו/או פעולה בזדון למחשבי השירות התמונות, כמו גם הפרטים האישיים שמסרת, לא יגיעו לגורם שלישי.

שימוש אישי בלבד
השימוש באפליקציה מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באפליקציה כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת, בכתב, מהחברה.

כל תכני האפליקציה, כולל עיצוב, תכנות וארכיטקטורה, הנם רכושה הבלעדי של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ואף להפסיק את מבנה ואופי השימוש באפליקציה, כמו גם את מחיר השירות, ללא הודעה מוקדמת. שינויים במחיר יבוטאו במחיר הסופי שיוצג באפליקציה.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו, לרבות לכל פגיעה או נזק שמקורם בגישה לא חוקית למחשבי החברה או לשרתים שהחברה מפעילה אצל ספקים מצד שלישי.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב - יפו.

במידה ויש לך שאלות כלשהן לגבי תקנון זה, אתה מוזמן לצור עמנו קשר בכתובת service@pictura.co.il בטרם השימוש באפליקציה.

יצירת קשר
הדרך הפשוטה והמהירה ביותר לצור אתנו קשר היא באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת pictura@pictura.co.il. ניתן גם להשיג אותנו בטלפון 058-7889854. המשרדים שלנו ממוקמים בכתובת הזו:
ד. טרלובסקי יזמות אינטרנט בע"מ
אצל מרקוביץ'
רוטשילד 74 קומה 1
תל אביב

למשלוח דואר, אנא השתמשו בכתובת הבאה:
פיקטורה
ת.ד. 22033
תל אביב 6122001


מדיניות ביטולים
מדיניות הביטולים שלנו בפיקטורה עומדת בתנאי חוק הגנת הצרכן, ואף יותר מכך. אם, מסיבה כלשהיא, אתם מעוניינים לבטל את העסקה, אנא צרו עמנו קשר בכתובת pictura@pictura.co.il ונשמח לעזור.


תודה מיוחדת
פיקטורה מודה לכל מי שסייע באפיון, פיתוח ובהקמת האפליקציה.
תודה מיוחדת מגיעה לחברת Moblin, שעזרה לנו כל כך הרבה לאורך כל הדרך.